Kunskapsbank

Fotograf: Patrik Engström

Vad är validering?

Validering är strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats[1]

Här har vi samlat ett antal källor till mer kunskap om validering.

Allmän information om validering finns på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida. Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor om olika slags valideringar och för SeQF.

Länk: Validering och SeQF - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)