Validering Väst - en stödstruktur för validering

Validering Väst är en del av Västra Götalandsregionens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Detta innebär att vi som stödstruktur ska vara en resurs i alla sammanhang där validering kan vara en pusselbit. Validering Västs bidrag till den Regionala utvecklingsstrategin 2021–2030 (RUS 2030) är främst kopplat till de långsiktiga prioriteringarna Bygga kompetens och Öka inkluderingen.

För att organisera vår verksamhet har vi en strategi och ett antal fokusområden som vårt arbete utgår och prioriteras ifrån. I vårt arbete har vi också stöd av en styrgrupp som är rådgivande inom befintlig budget.

Validering Västs strategi

Validering Västs strategi består av tre delar där del B kompletteras med ett antal fokusområden.

  1. Påverka nationella beslutsfattare, myndigheter och andra viktiga aktörer för att förbättra förutsättningarna för validering i Västra Götaland och Sverige.
  2. Arbeta med implementering och utveckling av metoder, processer, strukturer, utbildning, information och kompetensbeskrivningar i sammanhang där ekonomiska och andra förutsättningar finns för att synliggörande och erkännande av reell kompetens ska kunna skapa mervärde.
  3. Säkerställa att nationell spetskompetens finns i teamet och sudda ut geografiska avstånd genom att den primära mötesarenan både internt och externt är digital.

Validering Västs fokusområden

Branschvalidering

Universitet och högskola

Yrkeshögskola

Vuxenutbildning

KUB- och FYR- modellerna

SeQF (Det svenska kvalifikationsramverket)