Inspirationshandbok för validering

I samverkan med Region Gävleborg tar Validering Väst fram en inspirationshandbok för validering. Målgruppen är yrkeslärare som inte har en valideringsmodell att utgå ifrån och därför behöver ta fram sitt eget metodmaterial för validering.