Yrkesbedömarutbildningar Validering Butiksäljare

Bli certifierad yrkesbedömare i handelns valideringsmetod för butikssäljare

Handelsrådet har i samarbete med handelsföretag utvecklat en valideringsmetod för butikssäljare. Metoden är till för validering av reell kompetens och kan användas för att stärka och utveckla kompetensen hos våra medarbetare och för butikerna.

Yrkesbedömarutbildningen hålls av Handelsrådets samarbetspartners, Humano och Validering Väst.

Vårens yrkesbedömarutbildning Validering Butikssäljare.