REKO-manualen- sprid gärna vidare!

REKO-manualen är en vägledning för dig som arbetar med validering av reell kompetens på högskolor och universitet.

REKO-manualen har tagits fram av Valideringsnätverk Väst och finns nu digitalt på Validering Västs hemsida.

REKO-manualen togs fram för att underlätta arbetet med validering för rollerna kartläggare, bedömare och beslutsfattare som behöver veta vad det innebär att kartlägga och bedöma i ett valideringssammanhang. Manualen beskriver rollerna, processen och hur arbetet kan kvalitetssäkras.

Valideringsnätverk Väst, som har funnits sedan 2016, är ett av fyra regionala valideringsnätverk som samverkar kring frågor om validering och bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande.
I nätverket ingår Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Validering Väst.

2018 skrev nätverket fram ett metodmaterial som stöd för de funktioner på lärosätena som arbetar med validering för behörighet och tillgodoräknande och även erkännande av utländsk utbildning, det resulterade i en Stödmanual.
Nu är den uppdaterad och namnet är ändrat till REKO-manualen.

REKO-manualen är anpassad till:

  • Valideringsförordningen
  • Högskolornas handledning av tillgodoräknande, en handledning - nya riktlinjer från UKÄ (Universitetskanslerämbetet)
  • REK 2023:2 Validering av reell kompetens från SUHF (Sveriges universitets- & högskoleförbund)
  • Bedömning av utländsk utbildning på UHR (Universitets- och högskolerådet)

REKO-manualen är fri att använda för alla som vill - sprid den gärna vidare!

Länk till REKO-manualen