Utbildningsinsats Validering inom Komvux

Inom vårt projekt Regional utveckling av validering (RUVA) som finansieras av Tillväxtverket, har vi genomfört utbildningsinsatser riktade till rektorer, studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare som ska påbörja arbetet med validering inom Komvux. Vi har träffat ca 500 personer fördelat på 60 kommuner i 6 regioner i föreläsningsform, workshops och dialoger. 

Budskapet att VÅGA PRÖVA och inte göra validering till något mer komplext än nödvändigt, har tagits emot med stor entusiasm.

Nu avslutar vi denna del av projektet och ser fram emot att träffas i andra sammanhang! Bilderna är tagna vid vårt första utbildningstillfälle i Region Dalarna, där Liv Grete Lidberg, Regional projektledare, inledde och sammanfattade dagen. David Lundgren föreläste om kunskapssyn, ett populärt inslag hos alla grupper vi har träffat.