ESF-projekt Valideringslyft samlar Sveriges 21 regioner och myndigheter i samverkan kring validering

Valideringslyft är ett projekt där såväl nationella som regionala aktörer samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.