Slutkonferens för EFS-projektet BOSS den 25 november

Den 25 november arrangerar Myndigheten för yrkeshögskolan slutkonferens för ESF-projektet BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan).

Under konferensen bjuds det på kunskap och inspiration kring värdet av att arbeta systematiskt med att etablera kompetensstandarder för olika yrkesroller och branschvalideringsmodeller.

Förutom slutkonferensen för BOSS som hålls på förmiddagen finns det möjlighet att delta i ytterligare en digital konferens, om verktyg för effektiv kompetensförsörjning, på eftermiddagen.

Läs mer om konferensen på MYh:s hemsida.