GR har skapat branschråd för äldreomsorgen

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. Under 2020 tog GR tillsammans med kommunerna ett stort grepp om kompetensförsörjningen i äldreomsorgen genom att skapa ett branschråd.

Det är en allt större utmaning för kommunerna i Göteborgsregionen, liksom i övriga Sverige, att lösa behovet av kompetens i äldreomsorgen. Prognoser visar att det totala rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen de närmsta tio åren är drygt 19 000 personer. Redan idag saknar cirka en av fem som arbetar i äldreomsorgen i GR-kommunerna undersköterskeutbildning. Dessutom väntar stora pensionsavgångar, samtidigt som söktrycket till vårdutbildning minskar och det är en minskande andel som fullföljer sina studier.

Kommunerna behöver därför agera gemensamt, och genom ett gemensamt branschråd som driver de strategiska frågorna får kommunerna mer kraft och stöd även i det lokala utvecklingsarbetet.

Läs mer om branschrådet på Göteborgsregionens webb.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Kicki Mällbin.