Textilhubben som ska bryta utanförskap och segregering

Vuxenutbildningen Borås startade i februari projektet Textilhubben. Textihubben drivs tillsammans med de ideella föreningarna Idésömnad och Support Group Network och är ett tre-årigt projekt.

Projektet ska bidra till att utrikes födda kvinnor närmar sig arbetsmarknaden och att deras kunskaper valideras. Både Vuxenutbildningen Borås och Idésömnad har lokaler i Textile Fashion Center.

Läs mer om Textilhubben här.