YH-flex kortar utbildningstiden

YH-flex är en försöksverksamhet som ska pågå under åren 2020-2022. YH-flex till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning.

Syftet med försöksverksamheten är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen.

Försöksverksamheten ska pågå under 2020, 2021 och 2022 och återrapporteras till regeringen i april 2023.

Läs mer om YH-flex här.