Bedömning och erkännande av utländsk utbildning

Utländsk utbildning ska inte valideras då det lärandet redan är bedömt och erkänt om studierna har ingått inom ramen för reguljärt utbildningssystem. Dessa utbildningar ska erkännas för vad de är, akademiska meriter eller motsvarande.

Sökande behöver inte ta omvägen via UHR och efterfråga ett utlåtande, den bedömningen ska ske på respektive lärosäte. Utlåtandet är dock ett bra underlag om det redan finns.

Sökande som har utländsk utbildning och ska söka jobb eller vidare till utbildning i Sverige kan använda UHR:s information, stöd och bedömningstjänst för att se vad utbildningen motsvarar.

Information, verktyg och material finns på UHR:s hemsida: Bedömning av utländsk utbildning - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Till nästa sida