Erfarenhetsutbyte mellan Validering Väst och Vestfold och Telemark fylkeskommune

Under en halvdag tog Validering Väst emot tio deltagare från Vestfold och Telemark fylkseskommune. Deltagarna har en stor uppgift framför sig då Vestfold och Telemark ska slås ihop till ett län.

Områdena skiljer sig åt på flera sätt, bland annat är Telemark ett glesbygdsområde och Vestfold är ett tätbefolkat område. Detta medför naturligtvis skillnader i upplägg för vuxenutbildning och validering i de olika områdena. Nu är uppdraget att skapa en gemensam organisation för det nya området.

Inom vuxenutbildningen finns ca 1500 elever som studerar på gymnasienivå varje år. över 80 procent av eleverna är invandrare och många är nyanlända. Vårt samtal kretsade kring olika sätt att förkorta tiden det tar för dessa personer att hitta en plats på arbetsmarknaden. Vi pratade bland annat om insatser innan validering, vikten av en plan för komplettering efter en validering samt hur man kan skapa strukturer för att lära sig språk på en praktik- eller arbetsplats.