Oslo kommun har utbildat sina första KUB-stödjare!

Oslo Voksenopplaering Rosenhof deltar tillsammans med 11 andra verksamheter inom EU i samarbetsprojektet FIER som koordineras av Västra Götalandsregionen.

FIER – Fast track Integration in European Regions – är ett samarbetsprojekt med de länder i Europa som tagit emot flest antal asylsökande de senaste åren. Målgruppen är människor som har kommit till Europa som flyktingar och som står långt från arbetsmarknaden. Projektet har ett särskilt fokus på kvinnor.

Ett av projektets syften är att utveckla och implementera nya former för språkträning och praktik för målgruppen. Av denna anledning höll Validering västs utbildare Anna Lindeblad en KUB-stödjar-utbildning för 20 personer i Oslo. Kursdeltagarna kom från Oslo vuxenutbildning och de olika NAV-kontoren i Osloregionen. Utbildningsdagen erbjöd även flera möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussioner kring hur vi kan skapa bra förutsättningar för målgruppen genom struktur och transparens under exempelvis en praktikperiod.

Läs mer om FIER-projektet här: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/kompetensforsorjning/fier/
Länk till annan webbplats.

Läs mer om KUB-modellen här.