KUB-utbildning för deltagare i projektet Smak för kunskap

Under en heldag på RISE deltog deltagare från Halmstad, Kungsbacka och Lidköpings kommuner inom projekt Smak för kunskap i en KUB-handledarutbildning som hölls av Validering västs utbildare Anna Lindeblad. Fokus under dagen var KUB-modellen, interkulturell handledning och att stödja svenskinlärning på arbetsplatsen.

På utbildningen fick deltagarna bland annat göra språkstödjande övningar och diskutera om hur man kan stötta inlärningen på arbetsplatsen. De fick till och med lära sig ett ord eller två på somaliska. Allt med syfte att reflektera kring hur det kan vara att lära sig ett nytt språk som vuxen.

Smak för kunskap är ett ESF-finansierat projekt med fokus på kompetensförsörjning i offentliga kök. Målet är att drygt 100 kockar utbildas till handledare respektive yrkesbedömare och att ca 65 måltidsbiträden ska få sin erfarenhet validerad till kock. Likaså ska ett 50-tal måltidsbiträden få kompletterande kunskaper för att komma närmare en validering.

Validering västs roll i projektet är att utbilda kollegiala handledare som ska vara stöd för validanderna vid komplettering efter det att valideringen är genomförd, samt att utbilda KUB-handledare.

Vill du läsa mer om Smak för kunskap, se https://maltidsverige.se/projektverkstad/aktuella-projekt/med-smak-for-kunskap/