Hur kopplar man ihop individers lärande på arbetsplatsen med SFI- undervisningen i klassrummet?

Fredagen den 27/9 träffades SFI- lärare och KUB-handledare från Blåstället i Lysekil för att utifrån KUB-modellens struktur undersöka hur man kan ta till vara elevernas erfarenheter i klassrumsundervisningen.

Blåstället är en daglig verksamhet inom Lysekils kommun och verksamheten kan beskrivas som produktionsinriktad. Här finns bland annat en köksverksamhet, snickerigrupp, en grupp som arbetar med klädinsamling, klädsortering, sömnad och en köksgrupp som bakar och sköter mathantering.

Samtalet kretsade runt hur yrkessvenska kan kopplas till konkreta arbetsuppgifter som deltagarna utför när de arbetar. Vi diskuterade också om hur de generella arbetslivskompetenserna är viktigt kunskapsstoff. För inspiration tittade vi också närmare på Svenska på jobbets samtalskort om de generella arbetslivskompetenserna. Samtalskorten är framtagna i samarbete med Validering Väst.

Läs mer om Forum Skills projekt Svenska på jobbet här.