Validering Väst i Västerås

Den 11 september deltog Anna Lindeblad från Validering Väst i eftermiddagsseminariet ”Att synliggöra och bekräfta individers kompetens”.

Seminariet var en del av  Kompetensförsörjningsveckan i Västerås och deltagarna kom från flera olika sektorer såsom näringsliv, skola och kommun samt även deltagare från från Arbetsförmedlingen.

Anna höll ett föredrag om KUB-modellen och berättade också om goda exempel där modellen använts. 

Läs mer om Kompetensförsörjningsveckan i Västerås här.