Validering av yrkeskunnande i teori och praktik

Kollegiet för yrkeskunnande vid Göteborgs universitet bjöd in till en halvdagskonferens för en eftermiddag med Maria C. Johansson, fil. doc. vid Malmö universitet och Björn Dufva Hellsten från Validering Väst.

Maria C. Johansson presenterade sin avhandling, nya frågeställningar som uppkommit under och efter det att avhandlingen skrevs samt diskuterade tänkbara områden för framtida forskning.

Björn Dufva Hellstens presentation tog sin utgångspunkt i det praktiska arbetet med att skapa valideringsmodeller och då främst kvalifikationer som är möjliga att bedöma emot. Med ett exempel från måleribranschen lyfte Björn fram de centrala delar som bör vara på plats för att en valideringsprocess ska kunna leda till största möjliga nytta för såväl individ som bransch.