Projektmöte för ESF-projektet BOSS

Den tredje oktober arrangerades ett projektmöte för ESF-projektet BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan) i Stockholm. Vid mötet deltog Björn Dufva Hellsten från Validering Väst och representerade då måleribranschen.

Representanter från deltagande branscher gjorde presentationer där de beskrev sitt arbete inom projektet och på bilden ses Björn berätta om hur han och måleribranschen inom ramen för projektet tagit fram en ny kvalifikation enligt SeQF. I samarbetet har de också tagit fram en ny kvalitetsmanual till måleribranschens valideringsmodell.

Projektet verkar för att höja legitimiteten och överförbarheten för valideringsresultat. Syftet är att öka nyttan och användning av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Myndigheten för yrkeshögskolan är projektägare och ett 20-tal branscher har valt att gå samman i projektet. Målgruppen är framförallt branschrepresentanter som arbetar med att utveckla och förvalta branschkvalifikationer och valideringsmodeller.

Utgångspunkten för projektets aktiviteter är den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, och Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens. Genom att stödja branscherna i att tillämpa och implementera dessa verktyg i befintliga branschmodeller för validering når projektet att nå sina mål.