Utbildning för kollegiala handledare – nu tar Sollefteå över konceptet!

I RISE lokaler på Frans Persons väg i Göteborg höll Validering Väst i veckan en utbildning för kollegiala handledare. Kollegiala handledare är ett komplement till UHR utbildnings nationella valideringsmodell för kockar.

I den kontinuerliga kompetensförsörjningsaktiviteten Validering Kock Västra Götaland utbildar Validering väst kollegiala handledare som kan handleda i de kompletterande insatser som en validand kan komma att behöva.

Med på utbildningen, som sedan kompletterades med ytterligare en dags intensivt arbete var även Stellan Tegström och Patrik Andreasson från Sollefteå kommun. I Sollefteå har man startat ett kompetensförsörjningsprojekt för att främja validering av kockar. För att möjliggöra kompletterande insatser genom lärande på arbetsplats vill man också använda sig av kollegiala handledare. Stellan och Patrik kommer att utbilda kollegiala handledare för att detta ska bli möjligt. Av denna anledning ägnades den andra dagen åt diskussioner, övningar kopplat till pedagogisk ansats och struktur på utbildningen, centrala delar i den kollegiala handledarens roll samt lämpligt och verksamhetsnära upplägg för kursdeltagare i Sollefteå.