Strategi och fokus var temat för styrgruppens augustiträff

Den 30 augusti träffades styrgruppen för Validering väst för att diskutera strategi och fokus. Styrgruppens roll är bland annat att omvärldsbevaka områden där det finns behov av validering samt bidra med kunskap och erfarenhet från sina respektive verksamheter och specialområden.

Styrgruppen diskuterade vilka strategier man ska ha för att nå rätt grupper med nuvarande verksamhet, var och hur man ska fokusera sina insatser, men också hur man ska kunna identifiera nya områden för utveckling.

Workshop, prioriteringar och fokusområden inför 2020. Från vänster, Catharina Carlehed, Jan Theliander, Nina Persson, Lena Holmlund, Eva-Lena Albihn, Elin Jartun, Marja-Leena Lampinen, Karin Jansson, Kicki Mällbin, Bengt Forsling, Johan Lindell.