Regional samverkan om validering

Den 10 september deltog Validering väst tillsammans med andra regioner i en workshop-dag med syfte att diskutera framtiden för det regionala valideringsarbetet och vilken nationell stödstruktur som krävs för att ytterligare kunna utveckla arbetet på såväl regional som nationell nivå.

Under dagen fick deltagarna inspel från bland annat Region Kronoberg och Region Östergötland som berättade hur de har arbetat för att få en struktur för validering på plats. Från nationellt håll presenterade Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Tillväxtverket vad de gör idag för att stötta regionernas arbete med validering.

Vidare hölls två workshops där frågorna diskuterades vidare i regionindelade grupper och tvärgrupper.

Från Västra Götalandsregionen deltog Björn Hellsten och Kicki Mällbin från Validering Väst, Johan Lindell (Vuxenutbildningen, Tidaholm), Eva-Lena Albihn (BRG), Eva-Lena Ekman (VGR), Martin Karlsson (LO) samt Sandra Tedenby (Af).