Valideringsnätverk Väst träffas för att prata om validering och reell kompetens efter REKO-projektets avslut

Den 9:e september samlades deltagare från Valideringsnätverk Västs universitet och högskolor (Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Jönköping University, Högskolan i Halmstad, Chalmers, Högskolan i Skövde) samt Validering Väst för att fortsätta samtal och nätverkande kring validering och reell kompetens.

På dagordningen stod bland annat en genomgång av lärosätenas nuläge när det gäller arbetet med reell kompetens kopplat till tillträde och tillgodoräknande. Därutöver diskuterades strukturella frågor och idéer om hur Valideringsnätverk Väst även i fortsättningen kan vara ett nätverk som bidrar till utveckling av arbetet inom området, såväl på de enskilda lärosätena som nationellt.

Högskolan i Halmstad tar nu över stafettpinnen från Göteborgs universitet och blir sammankallande för nätverket. Nästa möte planeras till mars 2020.