Workshop med Effektivare validering i Örebro län

Under en heldag träffades Validering Väst och projekt Effektivare validering i Örebro län för att samtala kring såväl branschvalidering som validering inom vuxenutbildning.

Effektivare validering i Örebro län är ett metodutvecklingsprojekt med målsättning att etablera en mer produktiv regional valideringsarena samt att stärka den kommunala vuxenutbildningens valideringsprocesser.

Deltagare under dagen var:

  • Anna-Maria Béregi Amnéus, Delprojektledare Teknik EFS-projekt ”Effektivare validering i Örebro län”
  • Ahmed Khaled, Utbildningsledare Yrkeshögskolan och Yrkesvux,
  • Charlotta Lilljebjörn, Yrkeslärare Industriprogrammet
  • Christer Ericsson, Yrkeslärare Industriprogrammet
  • Jessica Melin, Projektledare EFS-projekt ”Smartare kompetensförsörjning”

Förmiddagen ägnades åt att diskutera process och struktur inom validering och eftermiddagen ägnades åt en workshop då vi gemensamt tog fram ett underlag för validering av kursen Industritekniska processer 1. Vi utgick från underlag som Validering Väst har tagit fram vid ett tidigare tillfälle och arbetade vidare utifrån dessa. Workshopen bjöd på många diskussioner och möjlighet för oss alla att vrida och vända på våra resonemang.

När dagen var slut hade gruppen ett utkast till underlag och övningar för Industritekniska processer 1, men även kunskap och inspiration för att kunna ta sig an andra kurser som de bedömer kan vara aktuella för validering framöver.