Validering Väst utbildar KUB-stödjare i Projekt plus

Projektet plus är en samverkan mellan tio företag i regionen och Göteborgs stads Kompetenscenter som står för 120 deltagare. Projektet startade i april 2019 och finansieras av EU.

Projektet syftar till att ta fram en metod för matchning mellan tillgänglig arbetskraft och näringslivets behov. Ägare för projektet är Arbetsmarknad och vuxenutbildningen , Göteborgs Stad.

Validering Västs roll är att vi utbildar samtliga medarbetare i projektet till att bli KUB- stödjare. KUB-metoden ska de använda sig av för att strukturera praktikplatsens arbetsuppgifter så att de kan följa deltagarnas utveckling och kvalitetssäkra praktiktiden.

Läs mer om projektet här.