Vi testar Forum Skills nya samtalskort

I förra veckan provade Anna Lindeblad Forum Skills nya samtalskort med SFI- elever på Göteborgs folkhögskola i Biskopsgården.

Vad behöver man kunna när man arbetar utöver de arbetsuppgifter man ska göra på en praktik eller på ett arbete?

Under två dagar satte sig eleverna i SFI-C in i vad de generella arbetslivskompetenserna är. Om man inte har någon erfarenhet av svenskt arbetsliv eller kanske aldrig har arbetat är det svårt att veta vad en arbetsgivare förväntar sig. Tillsammans pratade deltagarna utifrån sina livserfarenheter för att konkretisera vad kompetenserna står för. Kompetenserna är översatta till 6 språk (engelska, somaliska, tigrinja, arabiska, kurdiska- sorani och persiska) så i klassrummet kunde man prata utifrån exemplen på kortens baksida. Frågorna på korten är ingångar till deltagarnas egna erfarenheter.

Det kan vara svårt att veta vad det innebär att ta initiativ och faktiskt veta vad för initiativ man får ta. Hur gör du när du kommunicerar med någon och inte förstår? Berätta om en situation när du samarbetar? Hur gjorde ni? Varför är det viktigt att ta ansvar på jobbet? Intressanta och givande samtal med denna fantastiska grupp. Spännande att jämföra vad som är likt och vad som skiljer mellan olika länder. Samtidigt är det en nöjd fd. SFI-lärare som inser att deltagarna har fått träna alla färdigheter under våra dagar tillsammans: lyssna, läsa, skriva och prata.

Länk till Forum Skill.