KUB-stödjarutbildning på Göteborgs folkhögskola

Den 22 augusti höll Anna Lindeblad från Validering Väst i en utbildning för blivande KUB-stödjare på Göteborgs folkhögskola. Deltagare på utbildningen var dels lärare och dels samordnare från skolan.

På bilden ovan syns Linn Malmer som är samordnare för kursen Måltidsbiträde och lokalvårdare, Jörgen Sjöqvist som är lärare på samma kurs samt längst till höger sitter Bodil Hasslöw som är lärare men också ansvarig för praktikplatser för deltagarna på Folkhögskolekurs inriktning Stödassistent och på Fritidsledarutbildningen. På bilden diskuterar de vilka generella arbetslivskompetenser de önskar mest att deltagarna ska ha med sig när de avslutar deras kurser.

På dessa tre kurser ingår det både kortare och längre praktik. Som KUB- stödjare får de förlita sig på handledarnas upplevelser och bedömning av praktiktiden. KUB- stödjarna får använda sig av frågor och tolka det som handledarna berättar.