Utvärdering av Validering Västs verksamhet

Oxford Research AB har på uppdrag av VGR, genomfört en utvärdering av Validering Västs verksamhet.